Lilith v horoskopu. Proč se muži bojí žen jejího typu?

Jsem první žena Adamova, symbol zvrhlé pudovosti, temná stránka vaší duše, princip destrukce a zkázy, démon v ženské podobě. Já jsem Lilith. Jsem žena, po které muži touží, ale zároveň se jí bojí. Jsem žena, kterou nikdy nepokoří. Mám nad nimi velkou moc. Nedokážou mi odolat, v tom spočívá moje tajemství.  Jsem žena − had. Jsem vaše ego, chtíč i strach.

Lilith
Zdroj foto: Pixabay

Kdo byla/je Lilith?

Lilith byla první žena Adama, která se odmítala podřídit muži a plnit submisivní úlohu ženy. "Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!" (midraš 8. - 11. století připisovaný Ješuovi ben Sirovi). Nedopadlo to dobře, zklamaná Adamem počala páchat zlo a smilnit, nedbala Božího varování a jako trest vznikla kletba, že denně zemře sto jejích démonických dětí. 

Čtěte také: Hebrejská báj o Lilith לילית

Lilith se proměnila v hada, který svedl Evu k dědičnému hříchu. Uvádí se, že Lilith je vlastně napůl had/napůl žena. Stala se démonem s tou nejhorší pověstí − zabíjela novorozence a rodičky jako pomstu za smrt vlastních dětí, což se ztotožňuje se syndromem náhlého úmrtí kojenců nebo horečkou omladnic apod. Platilo pravidlo, že pro novorozené dívky je rizikových prvních 12 dnů, u chlapců 8. Proto také děti měly ihned po narození vysokou duchovní ochranu. Jednak se křtily, jednak se dávaly do kolébky či nad kolébku nejrůznější ochranné předměty a amulety, nebo existovala různá zaříkání, modlitby, např. “Adame, Evo, pryč s Lilith!”

“Jednou z významných léčebných rostlin pro matku a dítě byla pivoňka. Jednak fungovala jako účinné antiepileptikum, jednak ochraňovala děti před křečemi či jejich náhlým úmrtím. V kolébce pomáhala proti zlým duchům a jako prevence různých nemocí. Proti epilepsii se nosil jako prevence kořen pivoňky vykopaný za zvláštních okolností ve váčku zavěšeném kolem krku. Měl silnou ochrannou moc i proti jiným nebezpečím. Zrna či kořen pivoňky se rovněž navlékaly jako korálky a dávaly dětem kolem krku. Bylo též možné vykoupat dítě ve víně svařeném s pivoňkou, zajišťovalo to jeho zdraví a ochranu. Prášek ze zrnek pivoňky ve víně pak působil proti jedu a dokázal člověku navrátit ztracenou řeč,” popisuji v článku Talismany a amulety pro zdraví: Největší moc měl kořen mandragory, který jsem psala pro magazín Vitalia. 

Lilith jako sukuba a archetyp v Jungiánském pojetí 

Lilith rovněž sváděla ve snech muže a přiváděla je k šílenství. V této souvislosti je označována také jako sukuba neboli succuba. Ve snech se Lilith mužům zjevuje jako krásná a svůdná žena, které nedokáží odolat. Sytí se hlavně ze sexuální energie muže, tedy muže energeticky vysává, bere si jeho sílu. Souvisí s tématem erotických snů. 

Lilith se ale v podstatě nachází v každém z nás. Každý ji má ukrytou v sobě. V určité části svého Já. A záleží jen na nás, nakolik jí dovolíme, aby se projevila. Nakolik jí podléháme. Lilith také může představovat naši odvrácenou či pudovou stránku, náš Stín. 

Lilith v horoskopu

V horoskopu Lilith − Černou Lunu znázorňuje druhé ohnisko elipsy, po níž se Luna pohybuje kolem Země. Místo, v němž se Lilith v horoskopu nachází představuje pro nás odvrácenou stranu našeho Já,  past, pokušení, věčný obtížně řešitelný problém, naši slabost. Je to něco, čemu se nedokážeme bránit, něco co nás ovládá. Podle psychoanalytika S. Freuda Lilith působí jako Id (tj. nejnižší složka osobnosti, nevědomé, pudové procesy, uspokojení, vášně, slabosti, sexuální touhy, apod.)

Lilith v horoskopu se dává také do souvislosti s Jižním lunárním uzlem (tj. Dračím ocasem), který souvisí s archetypy, vírou v reinkarnaci a symbolizuje “kořeny”, minulé vtělení či určitý archetyp s jakým člověk vstupuje na tento svět a který se má naučit překonávat. 

Lilith ve vztahu k planetám:

Slunce: ztráta identity, jasnovidné a okultní schopnosti, mystické zaměření, problémy s otcem

 Luna: emocionální labilita, obrovská senzitivita, bouřlivé emocionální reakce, umělecké schopnosti, spojení s podvědomím, velká potřeba jistoty a bezpečí − mnohdy nenaplněná, problémy s matkou

Merkur: zesílení mentálních a komunikačních schopností, velká vnímavost, bystrý úsudek, důvtip, schopnost ponořit se do nevědomí

Venuše: zesílení erotiky, žádostivosti, sexuality a kreativity, možné zvrhnutí sexuální touhy, perverze

Mars: zesílení chtíče a pudovosti, touhy a potřeby dobývat, zesílení vůle, touha po moci a sebeprosazení, agresivita nebo naopak potlačení a oslabení mužské energie, ponoření energie směrem dovnitř místo ven

Jupiter: introspekce, potřeba dokonalosti, hledání moudrosti, nedostatek sebevědomí, potlačení či omezení osobnostního rozvoje či růstu, zesílení negativních stránek osobnosti

Saturn: zesílení pocitu zodpovědnosti, tvrdost, chlad, krutost, nekompromisnost, dogmatismus, rigidita

Uran: zesílení nezávislosti a originality, anarchismus, rebelie, invence, magnetismus, magické schopnosti, sexuální deviace

Neptun: zesílení imaginace, jasnovidných schopností, schopností ponořit se do nevědomí, také silné sklony k závislostem, sklony ke zneužívání alkoholu a návykových látek, duchovní a mystické zaměření

Pluto: magické schopnosti, síla vůle, silná osobnost, duchovní, mystické a okultní zaměření, ponoření do hloubky podvědomí, schopnost vidět vše skryté a utajené, silná nebo naopak potlačená sexualita a pudovost

Lilith ve vztahu ke znamením zvěrokruhu a astrologickým domům záměrně neuvádím, dá se snadno odvodit, navíc nelze nic vytrhávat z kontextu a vždy záleží na mnoha faktorech a souvislostech. Nejsilnější vliv Lilith můžeme najít v kombinaci se znamením štíra, planetou Pluto a 8. domem nebo Jižním lunárním uzlem. 

Pokud se navíc objevují ještě další negativní aspekty s ostatními planetami, je potřeba vynaložit opravdu značné úsilí, jak mocný vliv Lilith v horoskopu překonat. Zásadní je najít veškerou svou vůli, sebekontrolu a pozvednout se na vyšší duchovní vibrace nebo najít cestu v mysticismu, náboženství, v křesťanském vykoupení, všeobjímající lásce či asketickém životu, v altruismu, konání Dobra, službě druhým apod. 

Protikladem Lilith je pokora, čistota, nevinnost, odevzdání se, apod. 

Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře