Čísla našeho života. Jakými čísly se obklopujete a jaká čísla vás přitahují?

Jsme doslova obklopeni čísly. Počítáme čas, dny v týdnu, měsíce, roky, očíslovali jsme si auta, domy, telefony, priority i blízké osoby. Když přicházíme na svět, naším životním kódem se stává naše datum narození, jsme měřeni, váženi, zkrátka jsme očíslováni. Jaký význam mají čísla, která nás obklopují, a jak nás mohou ovlivňovat?

Číslo domu
Zdroj foto: Pixabay

Co je numerologie?

Možná i vy patříte k těm, jejichž mozek dokáže vnímat vibrace čísel, se kterými se člověk ve svém běžném životě setkává. Každé číslo má svůj symbolický význam a svou energii. Čísly, jejich významy a vlivem na život člověka se zabývá věda zvaná numerologie. Vychází ze základních devíti čísel a jejich kombinací. Existuje několik funkčních numerologických systémů, které pracují s čísly, případně s převáděním písmen na čísla. Prvotním kódem pro numerologický rozbor bývá datum narození, případně také jméno a příjmení daného člověka. Zkusme se ale nyní zaměřit na čísla domů, telefonů, opakující se časy na hodinách a čísla vyskytující se ve snech. 

Karmická čísla, třeba i jako číslo domu

Běžný člověk při koupi domu neuvažuje nad tím, jaké popisné číslo dům vlastní. Rozhodující jsou jiná kritéria výběru, a především také to, jak se na daném místě cítí. Málokdo si ale uvědomuje, že ruku v ruce jdou i vibrace čísel, kterými je dům označen. Na každého člověka však mohou stejná čísla působit rozdílně. Je to dáno především tím, že i my máme různá oblíbená či neoblíbená čísla, karmická čísla a ta, která jsou k nám během života z nějakého důvodu často přitahována. Jen všímavý pozorovatel dokáže rozeznat ta, která jej v životě provázejí či pronásledují, pokud není jejich výskyt vyloženě do očí bijící - i to se může stát. Pokud se chcete podrobněji podívat na číslo domu, ve kterém bydlíte nebo který se chystáte koupit, můžete postupovat stejným způsobem jako při numerologickém rozboru data narození konkrétního člověka. 

Ciferný součet čísla domu = životní číslo domu

Životním číslem každého domu se stává ciferný součet všech jeho číslic. Důležité také je, zda označení domu tvoří pouze jedna číslice, dvě nebo tři. Všimněte si, jestli mají čísla vzestupný nebo sestupný charakter, nebo zda se mezi nimi nachází nula. Ta vždy konzervuje, uzavírá nebo kumuluje energii. Jestliže se jedná o chaty, nulu na počátku každého čísla nemusíme brát zase tolik vážně. Pokud vám jako ciferný součet vyjde číslo do 22, můžete si jej významově propojit se symboly tarotových karet. Ideální je si vše ukázat na praktickém příkladu:

Rozbor čísla domu 4208:

Nejprve provedeme ciferný součet, tedy: 4+2 = 6 , a protože se zde nachází nula, číslo 8 si postavíme zvlášť. Získáme tedy dvě vibrace čísel - šestky a osmičky. Obě čísla opět sečteme: 6 + 8 = 14. Číslo 14 v tarotu symbolizuje kartu Mírnost. Můžeme sčítat dále: 1+4 = 5. Ještě si všimneme, že číselná hodnota celého kódu nejprve klesá, a poté stoupá, a to vždy o dvě čísla. Můžete si tento poznatek načrtnout i graficky. Co to všechno znamená?

Pokud znáte základní symboliku čísel od 1 do 9, můžete si jednoduše odvodit významy zdůrazněných čísel, tedy šestky a osmičky. Důležitá je pětka jako výsledek ciferného součtu, tedy životní číslo daného domu. Je to aktivní číslo pohybu a změny. Navíc berte v úvahu význam tarotové karty Mírnosti, pokud jej znáte. Jednoduše řečeno se karta týká harmonie, rovnováhy a kreativity. Dalo by se říci, že v tomto době žijí lidé, kteří jsou aktivní, flexibilní a nebrání se hledání kompromisů, vzájemné spolupráci a vytváření pohodového a harmonického prostředí. Když si zobrazíme grafický útvar, který jsme si načrtli, energie směřuje vzhůru. 

Číslo je například vhodné pro mladé a tvůrčí osoby. Rigidní člověk chystající se ke stěhování do tohoto prostoru bude možná nadšen méně, ale toto bydlení jej může příjemně motivovat k tomu, aby se více otevřel, anebo změnil některé své zastaralé a stereotypní způsoby myšlení. Pro mladé rodiny ale může být pobyt v tomto domě komplikovanější. 

Karmicky zatížený dům

Zkusme si uvést příklad karmicky zatíženého domu. Jedná se například o číslo 538/17. Když provedeme ciferný součet, dostaneme: 5+3+8 = 16. Toto je samo o sobě silnou karmickou zátěží. Číslo 16 představuje v tarotu kartu Věž, která symbolizuje destrukci, zkázu, rozvrat nebo pád. Provedeme další součet: 1+7 = 8. Číslo 17 v tarotu představuje Hvězdu, která může představovat naději. A konečný výsledek: 7+8 = 15, což je v tarotu karta Ďábla znamenající sexualitu, připoutanost, ale i schopnost s humorem ustát těžké životní situace. Výsledné číslo je 6: 1+5 = 6. 

Je zjevné, že karma se bude dotýkat rodiny, neboť číslo 6 je právě číslem rodiny. Život v tomto domě může doprovázet neštěstí, nemoci, krize nebo životní zvraty. Ti, při kterých stojí Štěstěna to nemusí nijak výrazně pociťovat, ale lidé, kteří mají již ve svém datu narození nebo jméně obtížná karmická čísla v tomto domě naplňují svůj osud. Ale stále je zde karta naděje a rodinná soudržnost, což může tlumit negativní vlivy. Celkově se jedná o silná čísla, která mohou také lidem přinášet výdrž, houževnatost, vůli, osobní sílu a úspěch. 

Příklad domu s klesající energií

Podívejme se na číslo domu 31. Energie je sestupná a jde od družné trojky k individuální jedničce. Může ukazovat na samotu, stagnaci, konzervatismus nebo velkou potřebu životních jistot, zdravotní omezení a úbytek energie. Bereme samozřejmě také v úvahu ciferný součet 3+1 = 4. Lidé žijící v tomto domě budou spíše uzavření, pasivní a potřebující mít své jistoty. Nemají rádi změny a těžko mění své zažité stereotypy chování. Dá se v tomto případě nějak pomoci rozproudit energii? Jistě dá, je vhodné kolem domu zaktivovat živel vzduchu, například zavěšením zvonkohry, anebo postavením pěti předmětů na parapet okna. 

Podle čeho si vybíráte partnera nebo číslo telefonu?

Zajímavé je také udělat si ciferný součet svého telefonního čísla, anebo sledovat opakující se číslice v celém kódu. Postupujeme vždy stejně. Většina z nás má tu zkušenost, že se operátor při výběru nového telefonního čísla zeptá, jaká čísla preferujeme. Zejména pro podnikatelské účely je dobré volit právě ta, která nám mohou pomoci být úspěšnými, aktivními, rozhodnými, ctižádostivými nebo moci vydělat peníze. 

V těchto případech není na škodu volit čísla jako jsou jedničky, pětky, trojky a osmičky. Pro partnerské či rodinné volání se nebraňte dvojkám a šestkám. Pravou je, že každý preferuje především ta čísla, která jej v životě přitahují, a naplňují jeho číselnou karmu. Často se jedná o stejná čísla, která máme ve svém datu narození, anebo také ta, která tam vůbec nemáme, a vyloženě nám chybí. Není náhodou, že si lidé vybírají nebo k sobě přitahují partnery s opačnými čísly (respektive těmi, které jim samotným chybí) pro dosažení rovnováhy.

Jaká čísla vás přitahují?

Svá čísla poznáte snadno. Jednoduše i podle toho, že se s nimi budete během svého života často setkávat. Můžete je nacházet v číslech domů, v nichž budete během svého života pobývat, v telefonních číslech, označeních aut, v datech narození blízkých osob, se kterými navážete kontakt. 

Také se často stává, že se lidé opakovaně dívají na hodinky právě ve stejné chvíli, kdy se na nich ukáže kombinace stejných čísel - například 11:11:11 nebo 22.22, a podobně. I tento jev má svůj význam. Je dobré se právě v tomto okamžiku zastavit, a uvědomit si své já. Kdo jsme, co právě prožíváme, rozhlédnout se kolem sebe, kde se právě nacházíme, a proč. Tyto chvíle obvykle bývají individuálně sdělující. Tím je myšleno to, že synchronicita může poskytovat informaci, která je sdělující pouze pro nás. Nelze vycházet z obecně platných významů, je ale možné brát v úvahu symbolický význam daného čísla, které se objevilo.

Čísla ve snech

Zajímavý je také výskyt čísel ve snech. Není to zrovna výzva k tomu, abyste si okamžitě běželi vsadit sportku, ale možná menší pozastavení nad tím, co dané číslo může znamenat. Může se jednat o počet, datum nebo prostě jen číslo. Při výkladu lze opět provést ciferný součet nebo si převést číslo na tarot, ale také si všímat data, které má nastat nebo třeba také stránky knihy, kterou právě čteme. Výklad opět není možné zobecnit, jedná se o zprávu, která je tu pouze pro snícího. 

Věřím, že vás tyto numerologické postřehy obohatily, ale možná již dávno máte obdobné poznatky, a aktivně s nimi pracujete. Tyto řádky jsou určeny spíše pro numerologicky pokročilé jedince, ale pokud vás práce s čísly zaujala, může vás to třeba motivovat k tomu, abyste se numerologií začali zabývat. A to pěkně od začátku… 

Článek jsem psala v roce 2017 pro tehdejší tištěný časopis Šaman.


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře