Venušin pahorek není jen o lásce. Co znamenají další pahorky na ruce?

Chiromantie je nauka zabývající se čtením z ruky a analýzou znaků, ke kterým nepatří pouze čáry. Kromě nich se v dlaních vyskytují také pahorky. Jsou stejně jako jednotlivé prsty pojmenovány podle planet a jejich význam přímo koresponduje s astrologickou symbolikou. 

Čtení z ruky
Zdroj foto: Pixabay

Můžeme rozpoznat Venušin, Martův, Jupiterův, Saturnův, Sluneční neboli Apollónův, Merkurův, Měsíční i Neptunův vrch. Každý z těchto pahorků se nachází na určitém místě dlaně nebo pod konkrétním prstem ruky a má svou jasnou symboliku i výklad na základě své velikosti nebo případných značek a čar, které se na něm mohou vyskytovat. Na vysvětlenou - Venušin pahorek obepíná palec, i když často evokuje zcela jiné tělesné partie, a netýká se pouze lásky, krásy a tělesných rozkoší, které náležejí k výkladu planety a římské bohyně lásky Venuše, ale také vitality a vůle k životu. 

Venušin pahorek ukazuje temperament a vůli k životu

Pahorky jsou vyvýšená místa v dlani, která se nacházejí přímo pod prsty. Venušin pahorek obepíná palec a představuje vitalitu, temperament i sexualitu člověka. Pokud je silný, znamená to, že máte před sebou vitálního a veselého vášnivce, který má energie na rozdávání a dokáže si užívat života. Zpravidla bývá aktivní, smyslný, sexuálně náruživý, má rád dobré jídlo, pití, smích, zábavu a sport. Ploché pahorky ukazují na nedostatek životní energie, chatrnější zdraví nebo také nepružnost, nepřizpůsobivost, opatrnost či chlad. 

Čtěte také: Čtení z ruky. Čára života, čára hlavy a čára srdce

Martův pahorek představuje odvahu a bojovnost

Mars je planetou boje a jsou po něm pojmenovány dokonce pahorky dva. Jeden se nachází nad Venušiným pahorkem mezi palcem a ukazováčkem, druhý nad Měsíčním vrchem pod pahorkem Merkura, který se rozprostírá pod malíčkem. Oba v podstatě poukazují na vůdčí schopnosti, pevnou vůli, bojovnost, houževnatost, odvahu nebo ctižádost. Silně vystouplé je mají lidé, kteří se nebojí mít poslední slovo či jít si dravě za svým cílem či ideálem. Mohou také přestavovat sklony k radikálnímu chování nebo agresivitě až krutosti. Ploché pahorky mají lidé, kteří spíše potřebují být vedeni a neumí se příliš dobře prosazovat, často jsou jednoduše řečeno zbabělí. 

Jupiterův vrch je znakem ctižádosti

Přímo pod ukazováčkem se nachází pahorek Jupitera. Bývá spojován s ctižádostí, intelektem, idealismem, hrdostí, spravedlností, velkorysostí, přirozenou autoritou, vůdčími a organizátorskými schopnostmi, touhou vynikat či vést nějakou skupinu. Dobře zdůrazněný Jupiterův vrch mají například právníci, učitelé, úspěšní a vzdělaní lidé, kteří se dokázali prosadit. Nadměrně vyvinutý pahorek ale může vypovídat i o pýše, arogancí a touze po moci. Pokud je na tomto pahorku hvězdička, je to šťastný znak úspěchu, dědictví a bohatství. 

Saturnův vrch se týká zodpovědnosti a smyslu pro povinnost

Pod prostředníčkem se nachází pahorek Saturna, který se týká zodpovědného přístupu k životu, smyslu pro povinnost, ale také omezení, rigidity či dogmatismu. Nadměrně vyvinutý mají pedanti, puntičkáři, úředníci, filozofové, vědci, učitelé, nepřizpůsobiví a nepružní lidé, konzervativci nebo vůdci a diktátoři, kteří vyžadují systém, morálku, plnění povinností a řád. Zpravidla jsou to také tvrdohlaví a pesimisticky zaměření samotáři. Čím méně je pahorek vyvinutý, tím lépe. 

Apollónův vrch patří k umělcům

Sluneční neboli Apollónův vrch najdeme pod prsteníčkem. Souvisí s uměleckým nadáním, kreativitou a emocionalitou. Spolu s ním jde ruku v ruce velikost prsteníčku. Pokud je delší než ukazováček, posiluje to význam celého pahorku a ukazuje na jasné umělecké nadání,  obrazotvornost i hravost. Tento člověk vždy bude milovat umění a projevovat se jakýmkoli tvůrčím způsobem. Přiměřeně vyvinutý pahorek přináší nejen vztah k hudbě, umění a tvůrčím řemeslům, ale i k dětem a rodinnému životu. Nadměrně vyvinutý vrch pak může vést až k domýšlivosti a aroganci. 

Merkurův vrch náleží řečníkům a diplomatům

Pod malíčkem najdeme Merkurův vrch, který se týká především naší schopnosti komunikovat. Dobře vyvinutý ukazuje na skvělé komunikační schopnosti, empatii, nedostatečně vyvinutý o větší uzavřenosti, ostychu a nezájmu o druhé. Nadměrně vyvinutý pahorek je typický pro dobré řečníky, podnikatele, ale i lháře a podvodníky, sebestředné manipulátory, zloděje a barony prášily, kteří vás utáhnou na vařené nudli. 

Měsíční pahorek ukazuje míru fantazie a kreativity

Pahorek zasvěcený Měsíci se rozprostírá na spodní hraně ruky. Pokud je silně zaoblený, poukazuje to na osoby mající silný zájem o umění, mystiku, mají bohatou fantazii, tvůrčí a analytické schopnosti, smysl pro romantiku a idealismus. Bývá typický pro snílky, intelektuály, dobrodruhy, cestovatele, umělce, avantgardní bohémy a podobně. Týká se také daru intuice nebo jasnozřivosti, zájmu o duchovno, humanitního zaměření, altruismu, schopnosti imaginace a vizualizace. Lidé se silným vrchem i často konají blaho pro lidstvo v podobě charity, misionářské činnosti, zdravotnického či sociálního zaměření. Přehnaně vyvinutý vrch může sklouznout až k šílenství, genialitě nebo psychickým obtížím. 

Neptunův vrch mají mystici a léčitelé

Podobného zaměření jako Měsíční vrch je pahorek Neptuna. Silně vyvinutý ukazuje nejen na charisma, ale i zájem o mystiku, psychologii, duchovno či léčitelské a jasnovidné schopnosti. 

Na každém pahorku se mohou nacházet i různé znaky v podobě mřížky, trojúhelníku, křížku, čárek nebo hvězdiček. Hvězdičky bývají obvykle na rozdíl od křížku a mřížek šťastným znamením, trojúhelník může ukazovat směřování aktivity. Vždy ale ve výkladu záleží na konkrétním pahorku. Čárky směřující vzhůru rovněž bývají označovány za pozitivní aspekt, směřující dolů zase naopak negativní znamení. Pahorky na ruce mohou protínat nejen základní linie, ale také spousta vedlejších čar, o kterých si budeme povídat příště.

2. díl seriálu o chiromantii, psáno pro časopis Šaman (2017)


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře