Čtení z ruky neboli chiromantie. Co znamenají čára života, čára hlavy a čára srdce?

Na světě existuje mnoho věšteckých systémů, ze kterých můžeme čerpat informace. K oblíbeným metodám věštění budoucnosti patří také čtení z ruky, jímž nás často na ulici obdařují romské ženy. V jejich tradiční kultuře se tento způsob divinace objevuje už hezkou řádku let. Ne vždy je radno těmto věštbám věřit, ale mnozí povolaní lidé skutečně v dlaních lidský osud vidí. A vidět jej můžete také vy. Chiromantii se totiž dá naučit. 

Ruka
Zdroj foto: Pixabay

Nauka o signaturách v dlaních se nazývá chiromantie a nepracuje pouze s čárami, ale také s pahorky, tvarem prstů a typem ruky. Jednotlivé znaky mají jasnou symboliku a předurčují povahu, myšlení, emocionalitu, inteligenci, umělecké schopnosti, dispozice, vitalitu, duševní a fyzické zdraví člověka. Čáry i pahorky jsou úzce spjaty se symbolikou planet. Nemusí se jednat o žádné věštby, ale spíše o analýzu vycházející z poznatků našich předků. 

Čára života, čára hlavy a čára srdce = 3 základní linie

Když se podíváte do dlaně, můžete si všimnout tří základních, obvykle dobře viditelných, čar. Jedná se o čáry života, srdce a hlavy, které patří mezi tak zvané hlavní linie. Čára života začíná pod ukazováčkem a obloukovitě se stáčí kolem palce. Většinou dosahuje až k zápěstí. Na ni bývá napojena čára hlavy, která vede přibližně ze stejného místa a směřuje rovně či obloukovitě ke hraně ruky. Čára srdce pak začíná pod malíčkem a stáčí se k prostředníku nebo ukazováku. Vzhled, délka i napojení jednotlivých čar vypovídá o životě, myšlení a emocionálním prožívání člověka. To vše se ale na obou rukou může lišit. Při výkladu záleží na tom, zda je člověk pravák nebo levák. Pravá ruka však většinou ukazuje projevené vlastnosti a levá osudově předurčené dispozice, které se mohou či nemusí naplnit. 

Čára života představuje vitalitu člověka

Čára života začíná mezi palcem a ukazovákem a opisuje oblouk až k zápěstí. Poskytuje informace o trvání a průběhu života, o typu osobnosti, o energii, vitalitě, zdraví a nemoci. Čím blíže je čára života k palci, tím více je jedinec úzkoprsý, opatrný a asketický. Čím více směřuje do středu dlaně, tím více se i nositel této čáry vzdaluje původnímu prostředí a rozpíná se nejen jeho fyzická aktivita, ale i duševní obzor poznání. Tento člověk je volnomyšlenkář, který potřebuje k životu svůj prostor a dostatek nezávislosti. Pokud se čára stáčí až na okraj ruky směrem k palci, znamená těsné spojení s rodinou. Jestliže se odklání a směřuje přímo středem dlaně pryč, přináší to cestu nebo stěhování do ciziny. 

Dlouhá a silná čára obvykle představuje dlouhý a vitální život, odolnost vůči nemocem a silnou tělesnou konstituci. Tenká, ač dlouhá s nepravidelnostmi, naznačuje časté změny a ohrožení zdraví. Jestliže je čára zdvojená, její nositel se nemusí ničeho obávat, najde totiž v sobě dostatek síly, odvahy, sebeprosazení a bude mu i pomoženo z venčí nebo seshora.

Výrazné přerušení čáry života může naznačovat nehodu, vážnější nemoc nebo krizovou situaci. Slabá a nevýrazná linie ukazuje na nedostatek životní síly a rozhodnosti, naopak jsou pravděpodobné větší sklony k nervozitě a k psychickým potížím. Široká a hluboká čára zase zobrazuje odhodlání, pracovitost, bojovnost, vášeň, houževnatost, sílu a energii. 

Rozvětvená linie ukazuje spoustu změn a cest. Řetízky nebo ostrůvky bývají projevem oslabení energie, krize nebo cyklení problémů. Červená barva široké a výrazné linie může ukazovat až na agresivitu, poživačnost a zhoršenou schopnost sebeovládání, případně zdravotní problémy týkající se nestřídmého způsobu života. Bledá barva naopak naznačuje nedostatek životní energie, velkou pasivitu a rezignaci. 

Čtěte také: Venušin pahorek není jen o lásce. Co znamenají další pahorky na ruce?

Čára hlavy ukazuje způsob myšlení

Čáru hlavy najdeme mezi čárou života a čárou srdce, často mívá společný začátek s čárou života. Ukazuje nám mentální schopnosti člověka, způsob myšlení, inteligenci, komunikaci a schopnost soustředění. Začíná-li pod ukazováčkem a je-li silně vyjádřena, vypovídá o bystrém úsudku, logickém myšlení, dobré koncentraci a inteligenci. Její délka odpovídá míře intelektuálních zájmů, soustředěnosti, schopnosti zapamatovat si a naučit se, také vnímavosti a bystrosti smyslů či uměleckých schopností. 

Krátká a ohnutá nahoru naznačuje problémy s pamětí a soustředěním. Pokud je čára dlouhá, výrazná a zahnutá směrem dolů k Měsíčnímu pahorku, který se nachází na okraji dlaně, vypovídá o kreativitě, uměleckých schopnostech, rozvinuté fantazii a představivosti, inteligenci i dobrých komunikačních schopnostech. Takovéto linie mívají například básníci, spisovatelé, umělci, romanticky založené osoby a lidé, kteří se zabývají mystikou a řídí se spíše intuicí než rozumem. 

Pokud je čára naopak rovná představuje praktické, technické, realistické a racionální založení člověka a odpovídá logickému myšlení. Rozdvojená linie může poukazovat na všestrannost a flexibilitu, spojení obrazotvornosti se smyslem pro realitu, v krajních případech také rozdvojení osobnosti. Čím je linie delší a výraznější, tím více u člověka převládá jeho mentální stránka a vysoká inteligence, obvykle má také dobrý organizátorský talent a výborné komunikační schopnosti. 

Pokud je čára příliš krátká, může naznačovat myšlenkovou omezenost, intelektuální nezájem nebo třeba také mentální postižení. Řetízky v určitých místech ukazují nevyřešené problémy nebo chybné úsudky, ostrůvky překážky v duševní činnosti nebo starosti, skvrny nebo výrůstky představují duševní omezenost. 

Linie může i chybět nebo být spojena s linií srdce v jednu rovnou čáru, která může vést i přes celou dlaň. Tato linie se nazývá opičí čára a vyskytuje se poměrně vzácně. 

Přerušená čára může i varovat před nehodou, nemocí, psychickým problémem nebo úrazem hlavy. Vlnitá a slabá linie představuje nerozhodnost a pasivitu, omezení v duševní činnosti, neschopnost se rozhodnout nebo iluze a klam. Tenká a nevýrazná linie se nachází u člověka, který má omezenou schopnost soustředění a větší myšlenkovou labilitu, pokud čáru hlavy nemá spojenou s čárou života, má sklony k hazardu a riskování nebo k závislostem. 

Společný začátek čáry hlavy a života mívají spíše introvertní, opatrní, zodpovědní a uvážliví lidé, kteří se neradi do něčeho vrhají bezhlavě. Oddělení obou čar naopak znamená impulzivní, spontánní chování, přílišnou otevřenost, přehnanou sebedůvěru nebo beztaktnost. 

Čára srdce ukazuje naši schopnost milovat

Srdeční linie začíná na okraji dlaně pod malíčkem a končí mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Ukazuje naši schopnost milovat, přátelit se, mít vztahy se druhými lidmi, ale i člověka se sebou samotným. Týká se emocí, ale také nemocí, a to převážně srdce, krevního oběhu, močového měchýře a ledvin. 

Ideální linie je hladká, růžově zbarvená, čistá, ukončená vidlicí, která udržuje rovnováhu mezi rozumem a citem. Nositel této čáry je srdečný, upřímný, empatický, oddaný a citově založený. 

Dlouhá, hluboká a zahnutá čára znamená silné emoce, senzitivitu, horlivou vášeň nebo i žárlivost. Tento člověk dokáže naplno milovat a je silně citově založený. Pokud je linie rovná, člověk je spíše citově chladnější a vypočítavější, více sleduje vlastní zájmy. Krátká a výrazná linie ukazuje na pudovost a silnou sexualitu. Tenká a nevýrazná nebo roztřepená linie znamená nevyrovnané a nestálé emoce, závislost na druhých, plýtvání energií. Větvení linie vzhůru mívá vždy pozitivní význam, směrem dolů bývá negativní a nešťastné. Může se tedy jednat o šťastné a nešťastné lásky. Pokud se na čáře srdce nachází kříž, může to znamenat ztrátu milovaného člověka, body pak mohou zobrazovat potíže, nemoci krevního oběhu nebo třeba také těhotenství. 

Přerušení linie může znamenat citovou zradu, zlomené srdce nebo nemoci srdce. Řetízkovitá čára představuje vysokou senzitivitu, ale i lehkomyslnost, nestálost, nevyrovnanost a sklony k promiskuitě. Tmavá barva linie ukazuje na prudkost v prožívání emocí, sklony k podrážděnosti a vzteku, žárlivosti i k srdečním chorobám, bledá čára je ukazatelem pasivity, nemoci a tělesné slabosti. Linie může i chybět nebo být spojená s čárou hlavy, což víceméně poukazuje na vypočítavost, egoismus a dokonalost ovládání. 

Opičí linie

Tak zvaná opičí čára se vyskytuje poměrně vzácně. Jedná se o spojení čáry srdce a hlavy, které může vypadat různě - od částečné linie po přímou čáru protínající celou dlaň. Výklady se různí. Protože dochází k propojení racionality a emocionality, nabízí se vysvětlení, že nositel této čáry je vychytralý, chladnokrevný, sobecký a vypočítavý, protože má emoce zcela pod kontrolou rozumu a nepouští se do žádných nejistých podniků. Zkrátka nad srdcem vždy vítězí chladnokrevný rozum. Dalšími výkladem je obtížné emocionální prožívání, naopak velká pudovost a jednoduchost bez přítomnosti rozumu, převládající emoce nad rozumem nebo mentální poškození, Downův syndrom a podobně. Této čáře se mohou přikládat i magické významy - nositeli jsou prý mágové a čarodějnice nebo mají jiné zvláštní schopnosti. 

1. díl seriálu o chiromantii, psáno pro časopis Šaman (2017)


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky